http-equiv="content-type">
EDUCACIÓ INFANTIL
(Aprenem a manejar el ratolí)Descobreix el dibuix amagat (F11)

Fes proves i descobreix tot el que pots fer

Descobreix tot el que pots fer amb el ratolí

Aprenem a manejar el ratolí (F11)

Uneix els punts
(F11)Maneig del ratolí

Trencaclosques (F11)

Uneix les figures que són iguals

Col·loca les ferratines (F11)

Agafa les papallones