http-equiv="content-type">
PRIMER CICLE
(Matemàtiques)
Nombres. Exercicis progressius 

Apren les taules dibuixant

Seriacions

Tangram: construir figures

SeqüènciesTaules de multiplicar: aprèn i practica

Nombres parells i senars

La multiplicació: suma de sumands, etc

Càlcul mental: sumes

Suma els daus


Càlcul mental: taules de sumar

Càlcul mental: restes

Cálcul mental: taules de restar

El rellotge:
quina hora és?

Unitats, desenes i centenesCàlcul mental: U + U, D + U

Associar quantitat- nombre (1-20)