http-equiv="content-type">
SEGON CICLE
(Matemàtiques)
Multiplicar per la unitat seguida de zeros

Taules de multiplicar: consolidació

Càlcul mental: la divisió