http-equiv="content-type">
TERCER CICLE
(Matemàtiques)
Matemàtiques per alumnes de 6è

Més activitas de repàs (6è)

Matemàtiques per alumnes de  5è

Operacions amb nombres decimals (5è)

Més operacions amb nombres decimals  (5è)


Diferents activitats de 3r cicle

Les unitats de longitud

Operacions amb nombres enters (6è)

Les unitats de volum

Les unitats de massa


Divisió entre 10, 100, 1000 

Multiplicar decimals per 10, 100, 1000

Dividir decimals per 10, 100, 1000

Operacions amb fraccions

Problemes, nombres, càlcul, etc, etc


Recull d'activitats per a alumnes de Sisè

Proves online de matemàtiques

Decimals I