Dins aquesta secció trobareu diferents blogs. De moment només hem incorporat un blog per cada cicle. Tot i això, és probable que anem afegint-ne alguns més de forma progressiva. Ara mateix, la funció dels blogs es informativa. Així, el que pretenem, és que cada cicle pugui informar de les activitats més rellevants que desenvolupa: sortides, activitats d'aula d'especial interès, esdeveniments puntuals, etc.

Els blogs permeten la participació de famílies, alumnat i professorat ja que els professors poden penjar-hi qualsevol tipus d'informació: textos, fotos, videos, agenda amb les feines que han de realitzar els alumnes, treballs realitzats a classe, etc. Per altra banda, els alumnes poden publicar feines realitzades amb l'ordinador, fent-los conscients de la necessitat de tenir cura del contingut i presentació. Per últim, les famílies poden consultar tot això i, sense cap dubte, millorar substancialment la seva informació del que es fa a l'escola. A més, com ja s'ha dit anteriorment, podrien fer qualsevol aportació que considerassin oportuna.