COMUNICATS I CIRCULARS

La darrera actualització d'aquesta secció s'ha fet:
Dins aquesta secció trobareu tots els comunicats i informacions  de més rellevància que us feim arribar periòdicament. Convé que la visiteu sovint. Per a veure la data dels distints documents, situau-vos a sobre del corresponent enllaç PDF  i després feis clic per a obrir-los. 


Calendari Escolar. Curs 2016 - 2017
Material d'aula que han de portar els alumnes pel curs 2016 - 17
Llistat de llibres per al curs escolar 2016/17
Tècniques d'estudi per aplicar amb els nostres fills/es
Cocolilo: Guia per a les famílies (agenda d'activitats)
Lectures adreçades a pares amb fills escolaritzats a l'Educació Infantil i Primària