TUTORIA ONLINE


La tutoria online vol esdevenir una eina d'ajuda envers els alumnes que per diferents motius justificats (malaltia, viatge, etc) no poden assistir al centre durant un període de temps considerable.

Per a utilitzar aquest servei tan sols haureu de tenir accés a Internet, tenir instal.lada una targeta de so al vostre ordinador i altaveus. A ser possible, també hauríeu de disposar d'un micròfon i una webcam.


 

Per evitar que se'n faci un mal ús d'aquesta eina i pel caràcter limitat que tendrà la seva aplicació, les famílies que per les raons esmentades anteriorment, hagueu de fer-la servir, podreu sol.licitar una clau d'accés que us proporcionarem per accedir a l'entorn de tutoria online. Simplement haureu de teclejar la paraula i pitjar "entrar".